Fri
Offert

Bohagsflytt

En bra planering och kommunikation med kunden är svaret på en lyckad flyttning. Där vi är som ett lag samarbetar och vi sätter en heder i att göra ett professionellt utfört arbete. Vid första kontakt med kunden föreslår vi alltid en besiktning, där vi informerar hur vi går tillväga och utgår från kundens behov. Via en offert får kunden exakt veta hur mycket uppdraget kommer att kosta.
Vi flyttar bohag framförallt i Stockholm, men vi utför även uppdrag i övriga Sverige samt Europa. Vi har lång erfarenhet och kunskap av bohagsflyttningar samt bra lokalkännedom i Stockholm och omnejd.
Vid bohagsflytt anser vi att det är mycket viktigt att kunden kan känna förtroende för vårt agerande och handhavande av kundens personliga tillhörigheter.

Affektionsvärden och gamla minnen går inte att ersätta, utan måste handskas med stor försiktighet och noggrannhet. Under flyttens gång för vi alltid en dialog med kunden, för att inte några missförstånd ska uppkomma. Allt bohag emballeras och skyddas efter behov, soffor, sängar och dylikt skyddas exempelvis med plastöverdrag som skydd mot smuts, damm och allergier.

bohagsflytt-bak