Fri
Offert

Magasinering

Magasinering sker i för avsedda lokaler och i ett så kallat varmlager. Magasinet finns i Stockholm. Här förvaras det magasinerade i trälådor, som håller damm och smuts ute. Magasinet håller jämn temperatur och har god ventilation som eliminerar risken för fukt och mögelskador på det magasinerade godset. Magasinet har godkända lås och brandlarm samt bevakas av Securitas i Stockholm dygnet runt.

Vi är företagsförsäkrade i IF skadeförsäkringar med transportöransvar och enligt Bohag 2010 och Kontor 2003. Vi arbetar ständigt med nya förslag för att minska skaderisken med bland annat specialemballage.

Om du valt att packa själv bör du veta att vår försäkring gäller endast yttre skada som uppkommit på godsets emballage. Det är viktigt att du kontrollerar med ditt försäkringsbolag om hemförsäkringen täcker eventuella skador vid s.k. självpack.

magasinering-bak