Magasinering av möbler

Vårt möbelmagasin är i avsedda lokaler och i ett så kallat varmlager

Att ha lämpliga lokaler för vårt möbelmagasin är avgörande för att kunna hantera och förvara möbler på bästa möjliga sätt. Genom att ha dedikerade utrymmen som är utformade specifikt för detta ändamål kan vi säkerställa att möblerna hålls i gott skick och skyddas från eventuella skador.

Kontakta oss för information om magasinering i Stockholm 08 – 653 30 28

Vi är försäkrade och har bevakning

Magasinet har godkända brandlarm samt Securitas bevakning dygnet runt. Vi är företagsförsäkrade i IF skadeförsäkringar med transportöransvar och enligt Bohag 2010 och Kontor 2003. Vi arbetar ständigt med nya förslag för att minska skaderisken med bland annat specialemballage.

Varmlager, möbelmagasin

Ett varmlager innebär att vi kan kontrollera och upprätthålla en optimal temperatur för att skydda våra möbler. Genom att bibehålla en konstant och lämplig temperatur undviker vi extrem värme eller kyla som kan påverka möblernas kvalitet och utseende negativt.

Varmlagret i vårt möbelmagasin bidrar också till att förebygga fukt- och mögelskador. Genom att ha en ordentlig kontroll över luftfuktigheten kan vi undvika fuktansamling och mögelbildning, vilket kan vara förödande för möblernas hållbarhet och estetik.

När behöver du magasinera möbler?

Möbelmagasinering kan vara till stor hjälp i olika situationer i livet. En vanlig situation är när man flyttar och det blir en tidslucka mellan försäljningen av det gamla huset och inflyttningen i det nya hemmet. Det kan vara svårt att hitta tillfälligt boende för den tiden, och det är då praktiskt att kunna magasinera möblerna istället för att behöva sälja dem eller ge bort dem.

Vid renoveringar eller målningsarbete är det också fördelaktigt att magasinera möblerna. Genom att flytta ut möblerna ur arbetsområdet kan arbetet bli klart snabbare och smidigare, utan att möblerna riskerar att bli skadade eller smutsiga. Magasineringen av möblerna gör det även lättare att komma åt och utföra arbetet utan att behöva flytta möbler fram och tillbaka.

Ibland vill man bara rensa ut och få mer utrymme i bostaden

Att magasinera möblerna istället för att sälja eller kasta dem kan vara fördelaktigt om man i framtiden vill ha tillbaka dem eller om man vill ge dem till någon annan.

Sammanfattningsvis kan möbelmagasinering vara till stor nytta i olika situationer i livet, som vid flytt, renoveringar, utrensning av utrymme, eller när man hyr ut sitt hus. Det ger möjlighet att tryggt förvara möblerna för framtida användning och ger också mer flexibilitet och frihet i boendesituationen.

Välkommen att kontakta oss för mer information om magasinering i Stockholm. 08 – 653 30 28

Begär kostnadsfri offert
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Vi är en välrenommerad flyttfirma med ett gott rykte